k.ú.: 730475 - Kobylisy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 23.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 26332
zahrada 1007 292536
travní p. 3 36841
lesní poz les(ne hospodář) 1 4232
lesní poz 12 124247
zast. pl. společný dvůr 22 5820
zast. pl. zbořeniště 3 774
zast. pl. 2145 590367
ostat.pl. dráha 1 4615
ostat.pl. jiná plocha 743 742053
ostat.pl. manipulační pl. 15 26924
ostat.pl. neplodná půda 1 651
ostat.pl. ostat.komunikace 335 587445
ostat.pl. pohřeb. 2 6315
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 43 243012
ostat.pl. zeleň 360 541914
Celkem KN 4701 3234078
Par. DKM 4701 3234078
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. byt.dům 369
č.p. doprava 2
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 22
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb. 64
č.p. rod.dům 1109
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če doprava 15
bez čp/če garáž 291
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če tech.vyb 45
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
Celkem BUD 2042
byt.z. ateliér 15
byt.z. byt 8369
byt.z. dílna 29
byt.z. garáž 844
byt.z. j.nebyt 245
byt.z. rozest. 2
obč.z. ateliér 13
obč.z. byt 1989
obč.z. dílna 5
obč.z. garáž 7
obč.z. j.nebyt 45
Celkem JED 11563
LV 12068
spoluvlastník 32484

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.09.2008
Ins. A 1:1000 04.09.1931 23.09.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 23.06.2024 23:12

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.