k.ú.: 730475 - Kobylisy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 26332
zahrada 1008 293123
travní p. 3 36841
lesní poz les(ne hospodář) 1 4232
lesní poz 12 124247
zast. pl. společný dvůr 22 5820
zast. pl. zbořeniště 3 774
zast. pl. 2139 586263
ostat.pl. dráha 1 4615
ostat.pl. jiná plocha 738 743291
ostat.pl. manipulační pl. 15 26924
ostat.pl. neplodná půda 1 651
ostat.pl. ostat.komunikace 332 587440
ostat.pl. pohřeb. 2 6315
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 43 243604
ostat.pl. zeleň 350 543604
Celkem KN 4678 3234076
Par. DKM 4678 3234076
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. byt.dům 381
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 23
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 61
č.p. rod.dům 1107
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če doprava 12
bez čp/če garáž 286
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če tech.vyb 45
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
Celkem BUD 2037
byt.z. ateliér 16
byt.z. byt 8368
byt.z. dílna 29
byt.z. garáž 844
byt.z. j.nebyt 244
byt.z. rozest. 2
obč.z. ateliér 13
obč.z. byt 1958
obč.z. dílna 5
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 31
Celkem JED 11516
LV 11774
spoluvlastník 31504

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.09.2008
Ins. A 1:1000 04.09.1931 23.09.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 06:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.