k.ú.: 730955 - Karlín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 7764
zahrada 76 53154
vodní pl. tok přirozený 2 102437
zast. pl. společný dvůr 39 39568
zast. pl. zbořeniště 3 242
zast. pl. 767 580846
ostat.pl. dráha 57 13476
ostat.pl. jiná plocha 432 548485
ostat.pl. manipulační pl. 116 245108
ostat.pl. neplodná půda 21 21325
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 459
ostat.pl. ostat.komunikace 202 341583
ostat.pl. silnice 3 50585
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 43400
ostat.pl. zeleň 58 109402
Celkem KN 1792 2157834
Par. DKM 1792 2157834
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 44
č.p. bydlení 147
č.p. byt.dům 261
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 26
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 57
č.p. obč.vyb. 21
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 4
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. obchod 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če výroba 2
vod.dílo hráz pod 6
vod.dílo jez 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 726
byt.z. ateliér 27
byt.z. byt 2519
byt.z. dílna 18
byt.z. garáž 19
byt.z. j.nebyt 237
byt.z. rozest. 10
obč.z. ateliér 137
obč.z. byt 2587
obč.z. dílna 25
obč.z. garáž 20
obč.z. j.nebyt 517
obč.z. rozest. 188
Celkem JED 6304
LV 4710
spoluvlastník 10787

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2003
Ins. A 1:1000 04.09.1931 29.06.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 26.05.2022 14:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.