k.ú.: 730955 - Karlín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 23.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 7764
zahrada 76 53154
vodní pl. tok přirozený 2 102437
zast. pl. společný dvůr 39 39352
zast. pl. zbořeniště 3 242
zast. pl. 775 596590
ostat.pl. dráha 111 13002
ostat.pl. jiná plocha 509 539936
ostat.pl. manipulační pl. 133 243001
ostat.pl. neplodná půda 22 17461
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 459
ostat.pl. ostat.komunikace 204 341059
ostat.pl. silnice 3 50585
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 43400
ostat.pl. zeleň 58 109402
Celkem KN 1951 2157844
Par. DKM 1951 2157844
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 48
č.p. byt.dům 410
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 25
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 87
č.p. rod.dům 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 1
č.e. obchod 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 20
bez čp/če tech.vyb 23
bez čp/če výroba 8
vod.dílo hráz pod 6
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 731
byt.z. ateliér 26
byt.z. byt 2520
byt.z. dílna 18
byt.z. garáž 19
byt.z. j.nebyt 238
byt.z. rozest. 9
obč.z. ateliér 140
obč.z. byt 3414
obč.z. dílna 33
obč.z. garáž 25
obč.z. j.nebyt 749
obč.z. rozest. 42
Celkem JED 7233
LV 5453
spoluvlastník 12812

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2003
Ins. A 1:1000 04.09.1931 29.06.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 24.06.2024 00:14

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.