k.ú.: 730955 - Karlín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 09.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 7764
zahrada 75 53147
vodní pl. tok přirozený 2 102437
zast. pl. společný dvůr 38 39559
zast. pl. zbořeniště 3 242
zast. pl. 767 577416
ostat.pl. dráha 59 16402
ostat.pl. jiná plocha 423 550881
ostat.pl. manipulační pl. 118 246101
ostat.pl. neplodná půda 20 21325
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 459
ostat.pl. ostat.komunikace 198 338714
ostat.pl. silnice 3 50585
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 43400
ostat.pl. zeleň 58 109402
Celkem KN 1780 2157834
Par. DKM 1780 2157834
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 40
č.p. bydlení 164
č.p. byt.dům 243
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 26
č.p. obč.vyb 61
č.p. obč.vyb. 20
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 4
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. obchod 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če tech.vyb 23
bez čp/če výroba 1
vod.dílo hráz pod 6
vod.dílo jez 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 726
byt.z. ateliér 27
byt.z. byt 2517
byt.z. dílna 18
byt.z. garáž 19
byt.z. j.nebyt 234
byt.z. rozest. 16
obč.z. ateliér 138
obč.z. byt 2460
obč.z. dílna 22
obč.z. garáž 15
obč.z. j.nebyt 411
obč.z. rozest. 179
Celkem JED 6056
LV 4505
spoluvlastník 10227

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2003
Ins. A 1:1000 04.09.1931 29.06.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 15.05.2021 23:44

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.