k.ú.: 731382 - Prosek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 23.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 341 97268
travní p. 2 1526
vodní pl. nádrž umělá 1 959
zast. pl. společný dvůr 6 2070
zast. pl. zbořeniště 3 865
zast. pl. 967 306439
ostat.pl. jiná plocha 387 242185
ostat.pl. manipulační pl. 5 2780
ostat.pl. neplodná půda 15 6272
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 455
ostat.pl. ostat.komunikace 281 398962
ostat.pl. pohřeb. 2 17842
ostat.pl. silnice 4 9760
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 49585
ostat.pl. zeleň 291 538812
Celkem KN 2321 1675780
Par. DKM 2321 1675780
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 189
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb. 44
č.p. rod.dům 365
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 9
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 8
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 152
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 855
byt.z. ateliér 20
byt.z. byt 6346
byt.z. dílna 11
byt.z. garáž 531
byt.z. j.nebyt 264
byt.z. rozest. 2
obč.z. ateliér 4
obč.z. byt 1306
obč.z. dílna 11
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 199
obč.z. sk.bneb 4
Celkem JED 8699
LV 8568
spoluvlastník 22442

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.07.2009
Ins. A 1:1000 04.09.1931 07.07.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 24.06.2024 00:06

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.