k.ú.: 731382 - Prosek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 1564
zahrada 343 89372
travní p. 28 14530
vodní pl. nádrž umělá 1 959
zast. pl. společný dvůr 6 2026
zast. pl. zbořeniště 4 936
zast. pl. 1005 303774
ostat.pl. jiná plocha 361 248761
ostat.pl. manipulační pl. 22 7333
ostat.pl. neplodná půda 34 15871
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 455
ostat.pl. ostat.komunikace 296 251528
ostat.pl. pohřeb. 2 17842
ostat.pl. silnice 49 155181
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 50789
ostat.pl. zeleň 333 514858
Celkem KN 2515 1675779
Par. DKM 2515 1675779
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 191
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 15
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb. 42
č.p. rod.dům 362
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 8
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 8
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 129
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 828
byt.z. ateliér 22
byt.z. byt 6344
byt.z. dílna 11
byt.z. garáž 531
byt.z. j.nebyt 264
byt.z. rozest. 2
obč.z. ateliér 4
obč.z. byt 1184
obč.z. dílna 11
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 118
obč.z. sk.bneb 4
Celkem JED 8496
LV 8417
spoluvlastník 21862

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.07.2009
Ins. A 1:1000 04.09.1931 07.07.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 21.05.2022 18:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.