k.ú.: 731561 - Čakovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 214 1449219
zahrada 772 419079
ovoc. sad 11 31000
travní p. 10 41147
vodní pl. nádrž umělá 4 35344
vodní pl. rybník 6 7310
vodní pl. tok přirozený 16 22891
vodní pl. tok umělý 1 252
zast. pl. společný dvůr 4 1336
zast. pl. zbořeniště 15 4385
zast. pl. 1948 454703
ostat.pl. dráha 19 155203
ostat.pl. jiná plocha 348 261723
ostat.pl. manipulační pl. 103 271210
ostat.pl. neplodná půda 2 3053
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 383
ostat.pl. ostat.komunikace 257 255366
ostat.pl. pohřeb. 1 6053
ostat.pl. silnice 19 86524
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 70126
ostat.pl. zeleň 262 253286
Celkem KN 4034 3829593
Par. DKM 4034 3829593
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 349
č.p. byt.dům 71
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 61
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 19
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 461
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 10
č.p. výroba 9
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.dům 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 580
bez čp/če jiná st. 127
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 31
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1818
byt.z. ateliér 8
byt.z. byt 1624
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 71
byt.z. j.nebyt 140
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 730
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 20
obč.z. j.nebyt 678
obč.z. sk.bneb 2
Celkem JED 3280
LV 3806
spoluvlastník 8196

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2014
Ins. A 04.09.1931 24.11.2014 04.09.1931 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1842 24.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 14:09

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.