k.ú.: 731561 - Čakovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 213 1454635
zahrada 769 420545
ovoc. sad 11 31133
travní p. 10 41147
vodní pl. nádrž umělá 4 35344
vodní pl. rybník 1 7875
vodní pl. tok přirozený 16 22891
vodní pl. tok umělý 1 294
zast. pl. společný dvůr 4 1336
zast. pl. zbořeniště 15 4385
zast. pl. 1897 450230
ostat.pl. dráha 18 155203
ostat.pl. jiná plocha 338 259955
ostat.pl. manipulační pl. 103 271213
ostat.pl. neplodná půda 2 3053
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 383
ostat.pl. ostat.komunikace 251 252997
ostat.pl. pohřeb. 1 6126
ostat.pl. silnice 19 86524
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 70135
ostat.pl. zeleň 245 254202
Celkem KN 3940 3829606
Par. DKM 3940 3829606
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 393
č.p. byt.dům 66
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 64
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 19
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 390
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 9
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.dům 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 574
bez čp/če jiná st. 117
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 31
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 1770
byt.z. ateliér 8
byt.z. byt 1624
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 71
byt.z. j.nebyt 140
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 721
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 19
obč.z. j.nebyt 671
obč.z. sk.bneb 2
Celkem JED 3263
LV 3740
spoluvlastník 8051

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2014
Ins. A 04.09.1931 24.11.2014 04.09.1931 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1842 24.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 26.05.2022 12:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.