k.ú.: 731561 - Čakovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 09.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 197 1478390
zahrada 769 421437
ovoc. sad 11 31133
travní p. 10 41147
vodní pl. nádrž umělá 4 35344
vodní pl. rybník 1 7875
vodní pl. tok přirozený 16 22891
vodní pl. tok umělý 1 294
zast. pl. společný dvůr 4 1377
zast. pl. zbořeniště 15 4385
zast. pl. 1837 442872
ostat.pl. dráha 18 155203
ostat.pl. jiná plocha 329 259534
ostat.pl. manipulační pl. 97 277650
ostat.pl. neplodná půda 2 3053
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 383
ostat.pl. ostat.komunikace 243 229617
ostat.pl. pohřeb. 1 6126
ostat.pl. silnice 19 86524
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 70158
ostat.pl. zeleň 241 254212
Celkem KN 3838 3829605
Par. DKM 3838 3829605
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 447
č.p. byt.dům 62
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 65
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 19
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 288
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 8
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.dům 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 559
bez čp/če jiná st. 118
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 34
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 1706
byt.z. ateliér 8
byt.z. byt 1624
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 71
byt.z. j.nebyt 140
obč.z. byt 691
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 18
obč.z. j.nebyt 639
obč.z. rozest. 15
obč.z. sk.bneb 2
Celkem JED 3214
LV 3660
spoluvlastník 7879

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2014
Ins. A 04.09.1931 24.11.2014 04.09.1931 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1842 24.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 15.05.2021 22:22

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.