k.ú.: 731676 - Černý Most - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 184 213118
zahrada 5 7596
ovoc. sad 2 7267
travní p. 5 6641
lesní poz 7 23026
vodní pl. nádrž umělá 1 13844
vodní pl. tok přirozený 13 7621
zast. pl. společný dvůr 7 4504
zast. pl. 681 369533
ostat.pl. dálnice 15 9407
ostat.pl. jiná plocha 616 623598
ostat.pl. manipulační pl. 16 7802
ostat.pl. ost.dopravní pl. 12 1523
ostat.pl. ostat.komunikace 434 395357
ostat.pl. silnice 3 357
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 42623
ostat.pl. zeleň 416 366665
Celkem KN 2439 2100482
Par. DKM 2439 2100482
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 128
č.p. byt.dům 192
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 17
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 75
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 37
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
s roz.jed 2
Celkem BUD 486
byt.z. ateliér 9
byt.z. byt 5783
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 131
byt.z. j.nebyt 154
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 459
obč.z. garáž 18
obč.z. j.nebyt 21
obč.z. rozest. 48
Celkem JED 6629
LV 6285
spoluvlastník 15873

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.06.2010
ZMVM 1:1000 15.05.1991 15.06.2010
Ins. A 1:1000 04.09.1931 15.05.1991
S-SK GS 1:2880 1824 04.09.1931


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 06:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.