k.ú.: 731765 - Hrdlořezy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 143946
zahrada 313 282669
ovoc. sad 18 187109
travní p. 13 25864
lesní poz 26 400423
vodní pl. tok přirozený 3 35484
vodní pl. tok umělý 2 1806
zast. pl. společný dvůr 1 331
zast. pl. zbořeniště 8 674
zast. pl. 341 153697
ostat.pl. dráha 4 14286
ostat.pl. jiná plocha 267 310071
ostat.pl. manipulační pl. 8 43859
ostat.pl. neplodná půda 21 47330
ostat.pl. ostat.komunikace 164 171929
ostat.pl. silnice 2 4589
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 43024
ostat.pl. zeleň 72 89101
Celkem KN 1292 1956192
Par. DKM 1292 1956192
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 55
č.p. byt.dům 43
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 74
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 314
byt.z. byt 718
byt.z. garáž 27
byt.z. j.nebyt 78
obč.z. ateliér 5
obč.z. byt 545
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 25
Celkem JED 1400
LV 1603
spoluvlastník 4475

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2004
Ins. A 1:1000 04.09.1931 16.12.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 26.05.2022 13:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.