k.ú.: 731765 - Hrdlořezy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 23.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 143946
zahrada 315 282642
ovoc. sad 17 169114
travní p. 13 25864
lesní poz 27 401970
vodní pl. tok přirozený 3 35484
vodní pl. tok umělý 2 1806
zast. pl. společný dvůr 1 331
zast. pl. zbořeniště 6 657
zast. pl. 345 157860
ostat.pl. dráha 4 14286
ostat.pl. jiná plocha 274 310760
ostat.pl. manipulační pl. 8 43859
ostat.pl. neplodná půda 22 47330
ostat.pl. ostat.komunikace 163 170382
ostat.pl. silnice 2 4589
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 43024
ostat.pl. zeleň 74 102286
Celkem KN 1308 1956190
Par. DKM 1308 1956190
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 47
č.p. byt.dům 46
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 81
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 319
byt.z. byt 720
byt.z. garáž 28
byt.z. j.nebyt 78
obč.z. ateliér 5
obč.z. byt 780
obč.z. garáž 5
obč.z. j.nebyt 27
Celkem JED 1643
LV 1612
spoluvlastník 4548

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2004
Ins. A 1:1000 04.09.1931 16.12.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 24.06.2024 00:07

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.