k.ú.: 732117 - Záběhlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 512610
vinice 1 910
zahrada 1875 678321
ovoc. sad 12 166252
travní p. 15 13256
lesní poz 5 24268
vodní pl. nádrž umělá 10 11840
vodní pl. rybník 1 35085
vodní pl. tok přirozený 16 44526
zast. pl. společný dvůr 93 35249
zast. pl. zbořeniště 48 11597
zast. pl. 4067 826277
ostat.pl. dráha 31 147118
ostat.pl. dálnice 3 1138
ostat.pl. jiná plocha 1346 1026085
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 8979
ostat.pl. manipulační pl. 34 88414
ostat.pl. neplodná půda 71 35137
ostat.pl. ost.dopravní pl. 12 1175
ostat.pl. ostat.komunikace 1111 964683
ostat.pl. pohřeb. 2 3638
ostat.pl. silnice 137 207404
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 35383
ostat.pl. zeleň 629 808725
Celkem KN 9621 5688070
Par. DKM 9621 5688070
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 402
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 32
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 61
č.p. rod.dům 2286
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 14
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 612
bez čp/če jiná st. 118
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 37
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 76
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če výroba 17
Celkem BUD 3691
byt.z. ateliér 10
byt.z. byt 12970
byt.z. dílna 12
byt.z. garáž 831
byt.z. j.nebyt 663
obč.z. ateliér 4
obč.z. byt 1004
obč.z. garáž 9
obč.z. j.nebyt 26
Celkem JED 15529
LV 17236
spoluvlastník 45227

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.03.2010
Ins. A 1:1000 04.09.1931 12.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 05:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.