k.ú.: 732796 - Prachomety - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555657 - Toužim NUTS5 CZ0412555657
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41033 - Toužim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 2025021
zahrada 49 41044
travní p. 205 2137411
lesní poz les(ne hospodář) 1 1190
lesní poz 46 1504031
vodní pl. nádrž umělá 10 25470
vodní pl. tok umělý 9 9316
vodní pl. zamokřená pl. 15 104217
zast. pl. zbořeniště 8 8959
zast. pl. 41 31444
ostat.pl. jiná plocha 34 139357
ostat.pl. manipulační pl. 9 47377
ostat.pl. neplodná půda 10 10313
ostat.pl. ostat.komunikace 36 53989
ostat.pl. silnice 5 60157
Celkem KN 563 6199296
Par. KMD 563 6199296
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 41
LV 58
spoluvlastník 82

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2013
S-SK GS 1:2880 1839 29.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.05.2022 06:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.