k.ú.: 732800 - Prachovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572071 - Prachovice NUTS5 CZ0531572071
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 19.09.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 342 1634459
zahrada 250 109010
ovoc. sad 10 35102
travní p. 163 300547
lesní poz 76 1538568
vodní pl. nádrž umělá 1 9617
vodní pl. rybník 2 3544
vodní pl. tok přirozený 7 2598
zast. pl. společný dvůr 1 592
zast. pl. zbořeniště 7 1601
zast. pl. 641 182843
ostat.pl. dráha 1 3570
ostat.pl. jiná plocha 266 557892
ostat.pl. manipulační pl. 187 499578
ostat.pl. neplodná půda 68 162051
ostat.pl. ostat.komunikace 219 182820
ostat.pl. pohřeb. 2 13985
ostat.pl. silnice 41 80482
ostat.pl. zeleň 26 5235
Celkem KN 2310 5324094
Par. KMD 2310 5324094
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 51
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 141
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 220
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb 18
bez čp/če prům.obj 30
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 3
Celkem BUD 625
byt.z. byt 376
Celkem JED 376
LV 933
spoluvlastník 1527

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 28.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.09.2021 17:08

Aktuality

15.09.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2021) je k dispozici ke stažení.

15.09.2021
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 21. září.

09.09.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Pověřenec pro ochranu osobních údajů.