k.ú.: 732800 - Prachovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572071 - Prachovice NUTS5 CZ0531572071
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.09.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 342 1634459
zahrada 247 108716
ovoc. sad 10 35102
travní p. 162 300737
lesní poz 76 1538568
vodní pl. nádrž umělá 1 9617
vodní pl. rybník 2 3729
vodní pl. tok přirozený 7 2598
zast. pl. společný dvůr 1 592
zast. pl. zbořeniště 7 1601
zast. pl. 643 182772
ostat.pl. dobývací prost. 61 235084
ostat.pl. dráha 1 3570
ostat.pl. jiná plocha 201 322366
ostat.pl. manipulační pl. 187 499622
ostat.pl. neplodná půda 69 162326
ostat.pl. ostat.komunikace 208 183167
ostat.pl. pohřeb. 2 14090
ostat.pl. silnice 42 80504
ostat.pl. zeleň 25 5235
Celkem KN 2294 5324455
Par. KMD 2294 5324455
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 51
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 140
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 219
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb 18
bez čp/če prům.obj 30
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 4
Celkem BUD 623
byt.z. byt 376
Celkem JED 376
LV 938
spoluvlastník 1552

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 28.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 17.09.2019 14:42

Aktuality

16.09.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2019) je k dispozici ke stažení.

09.09.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2019.

30.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.