k.ú.: 732800 - Prachovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572071 - Prachovice NUTS5 CZ0531572071
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 27.02.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 342 1634459
zahrada 249 109010
ovoc. sad 10 35102
travní p. 163 300547
lesní poz 76 1538568
vodní pl. nádrž umělá 1 9617
vodní pl. rybník 2 3544
vodní pl. tok přirozený 7 2598
zast. pl. společný dvůr 1 592
zast. pl. zbořeniště 7 1601
zast. pl. 641 182843
ostat.pl. dráha 1 3570
ostat.pl. jiná plocha 265 557758
ostat.pl. manipulační pl. 187 499578
ostat.pl. neplodná půda 69 162163
ostat.pl. ostat.komunikace 219 182820
ostat.pl. pohřeb. 2 13985
ostat.pl. silnice 42 80504
ostat.pl. zeleň 26 5235
Celkem KN 2310 5324094
Par. KMD 2310 5324094
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 51
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 140
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 220
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb 18
bez čp/če prům.obj 30
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 4
Celkem BUD 625
byt.z. byt 376
Celkem JED 376
LV 933
spoluvlastník 1533

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 28.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 02.03.2021 11:58

Aktuality

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2021) je k dispozici ke stažení.