k.ú.: 732800 - Prachovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572071 - Prachovice NUTS5 CZ0531572071
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 26.06.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 342 1634459
zahrada 251 109283
ovoc. sad 10 35102
travní p. 163 300521
lesní poz 76 1537776
vodní pl. nádrž umělá 2 10545
vodní pl. rybník 2 3544
vodní pl. tok přirozený 7 2598
zast. pl. společný dvůr 1 592
zast. pl. zbořeniště 6 1306
zast. pl. 643 183156
ostat.pl. dráha 1 3570
ostat.pl. jiná plocha 265 557511
ostat.pl. manipulační pl. 187 499578
ostat.pl. neplodná půda 68 162051
ostat.pl. ostat.komunikace 219 182800
ostat.pl. pohřeb. 2 13985
ostat.pl. silnice 41 80482
ostat.pl. zeleň 26 5235
Celkem KN 2312 5324094
Par. KMD 2312 5324094
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 51
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 190
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 219
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obč.vyb 18
bez čp/če prům.obj 30
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 626
byt.z. byt 376
Celkem JED 376
LV 932
spoluvlastník 1543

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 28.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 01.07.2022 09:48

Aktuality

17.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů - RÚIAN.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce/správkyně RÚIAN.