k.ú.: 732800 - Prachovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53701 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572071 - Prachovice NUTS5 CZ0531572071
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 03.03.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 340 1632991
zahrada 252 111246
ovoc. sad 10 35102
travní p. 164 298439
lesní poz 76 1537776
vodní pl. nádrž umělá 2 10545
vodní pl. rybník 2 3544
vodní pl. tok přirozený 7 2598
zast. pl. společný dvůr 1 592
zast. pl. zbořeniště 6 1306
zast. pl. 644 183351
ostat.pl. dráha 1 3570
ostat.pl. jiná plocha 268 558890
ostat.pl. manipulační pl. 187 499578
ostat.pl. neplodná půda 68 162051
ostat.pl. ostat.komunikace 219 182800
ostat.pl. pohřeb. 2 13985
ostat.pl. silnice 41 80482
ostat.pl. zeleň 26 5235
Celkem KN 2316 5324081
Par. KMD 2316 5324081
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 52
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 192
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 221
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb 18
bez čp/če prům.obj 30
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 628
byt.z. byt 375
Celkem JED 375
LV 926
spoluvlastník 1542

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 28.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 03.03.2024 06:41

Aktuality

28.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda VZ a smluv.

27.02.2024
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2024".

20.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Liberec a Katastrálního pracoviště Semily