k.ú.: 733083 - Prlov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544671 - Prlov NUTS5 CZ0723544671
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 279 905697
zahrada 135 72348
ovoc. sad 2 7533
travní p. mez, stráň 9 9215
travní p. 915 2374724
lesní poz 638 2955676
vodní pl. nádrž umělá 3 7118
vodní pl. tok přirozený 31 22513
vodní pl. tok umělý 1 456
vodní pl. zamokřená pl. 1 38
zast. pl. zbořeniště 43 4125
zast. pl. 325 70294
ostat.pl. jiná plocha 96 19538
ostat.pl. manipulační pl. 147 82083
ostat.pl. neplodná půda 506 405560
ostat.pl. ostat.komunikace 261 151337
ostat.pl. silnice 63 35183
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 9676
ostat.pl. zeleň 5 8081
Celkem KN 3472 7141195
Par. KMD 3472 7141195
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 87
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 83
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 78
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 309
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 405
spoluvlastník 616

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.02.2017
KM-D 1:2000 22.12.2000 24.02.2017
S-SK ŠS 1:2880 1829 22.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 18.05.2022 09:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.