k.ú.: 733296 - Proseničky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517151 - Prosenice NUTS5 CZ0714517151
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 217 1399642
chmelnice 259 666295
zahrada 167 101507
ovoc. sad 6 15087
travní p. 39 91139
lesní poz 6 107963
vodní pl. nádrž přírodní 3 52139
vodní pl. nádrž umělá 2 5347
vodní pl. tok přirozený 8 47976
zast. pl. zbořeniště 6 898
zast. pl. 324 122905
ostat.pl. dráha 7 78320
ostat.pl. jiná plocha 84 114183
ostat.pl. manipulační pl. 71 231533
ostat.pl. neplodná půda 9 23960
ostat.pl. ostat.komunikace 113 138875
ostat.pl. silnice 6 49457
ostat.pl. skládka 6 55160
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 12480
ostat.pl. zeleň 4 3004
Celkem KN 1342 3317870
Par. DKM 1342 3317870
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 13
č.p. doprava 1
č.p. garáž 32
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 118
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 30
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 314
byt.z. byt 20
obč.z. byt 13
obč.z. dílna 1
Celkem JED 34
LV 303
spoluvlastník 420

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.2004 přepracování Ins.A
Ins. A 1:2000 30.04.1942 27.12.2004
S-SK ŠS 1:2880 1830 30.04.1942


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 01:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.