k.ú.: 734241 - Předhradí u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572101 - Předhradí NUTS5 CZ0531572101
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 13 8508
orná půda plantáž dřevin 1 4200
orná půda 486 4627059
zahrada 211 183144
ovoc. sad 3 12061
travní p. mez, stráň 19 21093
travní p. 115 422132
lesní poz 60 1972906
vodní pl. nádrž přírodní 1 4069
vodní pl. nádrž umělá 12 89445
vodní pl. rybník 8 44432
vodní pl. tok přirozený 10 41835
vodní pl. tok umělý 3 8810
vodní pl. zamokřená pl. 1 720
zast. pl. společný dvůr 1 81
zast. pl. zbořeniště 2 1147
zast. pl. 238 83397
ostat.pl. dráha 4 33210
ostat.pl. jiná plocha 75 146478
ostat.pl. manipulační pl. 11 27336
ostat.pl. mez, stráň 18 14482
ostat.pl. neplodná půda 52 53282
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 298919
ostat.pl. ostat.komunikace 107 91375
ostat.pl. pohřeb. 1 1876
ostat.pl. silnice 14 124259
ostat.pl. zamokřená pl. 1 439
ostat.pl. zeleň 4 16931
Celkem KN 1474 8333626
Par. KMD 1474 8333626
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 151
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 233
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 408
spoluvlastník 716

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.03.2012
S-SK GS 1:2880 1839 12.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 17.05.2022 03:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.