k.ú.: 734403 - Zadní Výtoň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545716 - Přední Výtoň NUTS5 CZ0312545716
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31033 - Vyšší Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 3792
zahrada 2 6678
travní p. 63 72528
lesní poz 3 30922
vodní pl. tok umělý 2 43
zast. pl. zbořeniště 1 126
zast. pl. 92 10393
ostat.pl. jiná plocha 11 36390
ostat.pl. manipulační pl. 33 86842
ostat.pl. neplodná půda 13 6490
ostat.pl. ostat.komunikace 10 7848
ostat.pl. pohřeb. 1 841
ostat.pl. silnice 3 18468
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 16610
Celkem KN 257 297971
Par. DKM 33 28313
Par. KMD 224 269658
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 92
LV 64
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2016
DKM 1:1000 09.08.2016
THM-V 1:2000 01.08.1966 09.08.2016
S-SK GS 1:2880 1826 07.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 25.05.2022 02:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.