k.ú.: 734560 - Přelouč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575500 - Přelouč NUTS5 CZ0532575500
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1165 6527904
zahrada 1242 511076
ovoc. sad 15 77396
travní p. 147 449732
lesní poz ostat.komunikace 6 3309
lesní poz 37 530185
vodní pl. nádrž přírodní 2 750
vodní pl. nádrž umělá 1 5509
vodní pl. rybník 2 38655
vodní pl. tok přirozený 38 208126
vodní pl. tok umělý 148 57709
vodní pl. zamokřená pl. 11 4740
zast. pl. společný dvůr 11 6420
zast. pl. zbořeniště 5 4895
zast. pl. 2701 735990
ostat.pl. dráha 83 152224
ostat.pl. jiná plocha 446 432781
ostat.pl. manipulační pl. 195 370993
ostat.pl. neplodná půda 85 152186
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1096
ostat.pl. ostat.komunikace 797 493281
ostat.pl. pohřeb. 4 13831
ostat.pl. silnice 129 181134
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 120646
ostat.pl. zeleň 84 127889
Celkem KN 7386 11208457
Par. DKM 7382 11125607
Par. KMD 4 82850
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 1047
č.p. byt.dům 72
č.p. doprava 9
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 27
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 79
č.p. obč.vyb. 20
č.p. prům.obj 23
č.p. rod.dům 259
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 9
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 12
č.p. zem.stav 6
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 23
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 642
bez čp/če jiná st. 161
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 66
bez čp/če rod.rekr 57
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 35
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 17
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 2
vod.dílo plav.úč. 4
Celkem BUD 2654
byt.z. byt 1752
byt.z. garáž 91
byt.z. j.nebyt 9
obč.z. byt 80
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 1936
LV 4349
spoluvlastník 7762

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.05.2001
ZMVM 1:2000 01.08.1986 18.05.2001 1:1000,1:2000
THM-V 1:1000 31.12.1968 01.08.1986
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1968


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.05.2022 12:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.