k.ú.: 734683 - Přepeře u Turnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577413 - Přepeře NUTS5 CZ0514577413
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 477 2000985
zahrada 326 200731
ovoc. sad 11 28405
travní p. 252 509761
lesní poz 16 46828
vodní pl. tok přirozený 23 114422
zast. pl. společný dvůr 16 945
zast. pl. zbořeniště 7 673
zast. pl. 492 145679
ostat.pl. dráha 3 54719
ostat.pl. jiná plocha 79 51265
ostat.pl. manipulační pl. 34 126577
ostat.pl. neplodná půda 11 7215
ostat.pl. ostat.komunikace 112 76653
ostat.pl. pohřeb. 2 2087
ostat.pl. silnice 46 79641
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3953
Celkem KN 1909 3450539
Par. DKM 1909 3450539
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 321
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 4
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 42
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 489
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 529
spoluvlastník 910

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.08.2003 Od -ověř TO. Dokončení rozprac ZMVM.
S-SK GS 1:2880 1843 04.08.2003 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 18.05.2022 20:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.