k.ú.: 734713 - Přerov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 511382 - Přerov NUTS5 CZ0714511382
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1466 6382169
zahrada skleník-pařeniš. 1 1426
zahrada 1826 894555
ovoc. sad skleník-pařeniš. 1 29
ovoc. sad 53 181683
travní p. 102 570592
lesní poz 54 2186604
vodní pl. nádrž přírodní 1 756
vodní pl. rybník 3 50894
vodní pl. tok přirozený 38 308655
vodní pl. tok umělý 8 13950
vodní pl. vod.pl.s budovou 3 137
vodní pl. zamokřená pl. 1 10322
zast. pl. společný dvůr 22 13520
zast. pl. zbořeniště 123 54132
zast. pl. 5752 1768693
ostat.pl. dráha 90 545081
ostat.pl. jiná plocha 1397 2071337
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 177
ostat.pl. manipulační pl. 729 2253530
ostat.pl. neplodná půda 47 123730
ostat.pl. ost.dopravní pl. 71 1008328
ostat.pl. ostat.komunikace 1484 2158150
ostat.pl. pohřeb. 2 87281
ostat.pl. silnice 163 260740
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 121 260029
ostat.pl. zeleň 187 399647
Celkem KN 13746 21606147
Par. DKM 13746 21606147
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 66
č.p. bydlení 186
č.p. byt.dům 531
č.p. doprava 10
č.p. garáž 335
č.p. jiná st. 125
č.p. obchod 26
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 174
č.p. rod.dům 1085
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 36
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 10
č.p. výroba 80
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 15
č.e. rod.rekr 515
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 1390
bez čp/če jiná st. 323
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 153
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 142
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 290
bez čp/če zem.stav 42
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 5569
byt.z. byt 13553
byt.z. dílna 18
byt.z. garáž 869
byt.z. j.nebyt 351
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 39
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 16
Celkem JED 14849
LV 15746
spoluvlastník 32092

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.12.2020 1:1000 08.12.2020 *) JPU na části k.ú. (dořešení nedokončeného scelení)
DKM 1:1000 05.11.2010 přepracování Ins.A
Ins. A 1:1000 01.12.1954 05.11.2010 1:2000 extravilán, nové měření a agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1954


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 23.05.2022 15:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.