k.ú.: 735078 - Přestanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 530620 - Přestanov NUTS5 CZ0427530620
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 575351
zahrada 177 102710
travní p. 186 331407
lesní poz 54 509984
vodní pl. nádrž přírodní 2 1329
vodní pl. nádrž umělá 1 620
vodní pl. tok přirozený 10 14152
vodní pl. tok umělý 3 463
zast. pl. společný dvůr 1 10
zast. pl. zbořeniště 2 208
zast. pl. 263 120200
ostat.pl. dráha 2 14494
ostat.pl. jiná plocha 108 82025
ostat.pl. manipulační pl. 29 102536
ostat.pl. neplodná půda 11 7819
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 3237
ostat.pl. ostat.komunikace 69 69426
ostat.pl. silnice 10 46595
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12242
ostat.pl. zeleň 31 51521
Celkem KN 1122 2046329
Par. DKM 1122 2046329
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 61
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 96
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 257
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 327
spoluvlastník 470

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2004
THM-V 1:1000 01.07.1981 30.09.2004
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 17.05.2022 09:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.