k.ú.: 735868 - Přídolí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545724 - Přídolí NUTS5 CZ0312545724
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 969849
zahrada 186 141729
ovoc. sad 6 49844
travní p. 157 3842381
lesní poz 292 4089620
vodní pl. nádrž umělá 3 21644
vodní pl. tok přirozený 1 697
vodní pl. tok umělý 4 14545
zast. pl. zbořeniště 1 187
zast. pl. 191 62433
ostat.pl. jiná plocha 65 98321
ostat.pl. manipulační pl. 11 52231
ostat.pl. neplodná půda 60 304140
ostat.pl. ostat.komunikace 73 167597
ostat.pl. pohřeb. 2 3087
ostat.pl. silnice 6 55846
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6589
ostat.pl. zeleň 1 258
Celkem KN 1093 9880998
Par. DKM 1093 9880998
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 66
č.p. byt.dům 8
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 40
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
Celkem BUD 186
byt.z. byt 55
byt.z. garáž 12
Celkem JED 67
LV 291
spoluvlastník 402

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.10.2008
DKM-KPÚ 19.02.2008 1:2000 19.02.2008 *)
ZMVM 1:2000 15.12.1992 14.10.2008
THM-V 1:2000 01.06.1972 14.10.2008
S-SK GS 1:2880 1826 14.10.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 16.05.2021 21:32

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.