k.ú.: 735868 - Přídolí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545724 - Přídolí NUTS5 CZ0312545724
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 35 969372
zahrada 192 141585
ovoc. sad 10 49671
travní p. 165 3842173
lesní poz 292 4089620
vodní pl. nádrž umělá 3 21644
vodní pl. tok přirozený 1 697
vodní pl. tok umělý 4 14545
zast. pl. zbořeniště 1 187
zast. pl. 200 62728
ostat.pl. jiná plocha 68 101750
ostat.pl. manipulační pl. 11 52231
ostat.pl. neplodná půda 59 301411
ostat.pl. ostat.komunikace 72 167499
ostat.pl. pohřeb. 2 3087
ostat.pl. silnice 6 55949
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6589
ostat.pl. zeleň 1 258
Celkem KN 1123 9880996
Par. DKM 1123 9880996
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 8
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 106
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 195
byt.z. byt 55
byt.z. garáž 12
Celkem JED 67
LV 298
spoluvlastník 405

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.10.2008
DKM-KPÚ 19.02.2008 1:2000 19.02.2008 *)
ZMVM 1:2000 15.12.1992 14.10.2008
THM-V 1:2000 01.06.1972 14.10.2008
S-SK GS 1:2880 1826 14.10.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 16.07.2024 15:33

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.