k.ú.: 735981 - Příjemky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568759 - Chotěboř NUTS5 CZ0631568759
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 487 2463285
zahrada 102 50143
ovoc. sad 1 4408
travní p. 211 950739
lesní poz 71 816282
vodní pl. nádrž umělá 10 32426
vodní pl. rybník 6 39269
zast. pl. zbořeniště 3 521
zast. pl. 149 70699
ostat.pl. dráha 11 34479
ostat.pl. jiná plocha 40 86103
ostat.pl. manipulační pl. 63 93456
ostat.pl. neplodná půda 26 16276
ostat.pl. ostat.komunikace 67 52922
ostat.pl. silnice 6 40410
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1031
Celkem KN 1254 4752449
Par. DKM 3 312
Par. KMD 1251 4752137
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 16
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 5
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 139
LV 178
spoluvlastník 267

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.03.2019 1:1000 25.03.2019 *) Rozhodnutí SPÚ - JPÚ - upřesnění přídělu - odstranění ZEGP
KMD 1:1000 21.04.2016
S-SK GS 1:2880 1824 21.04.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.05.2022 07:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.