k.ú.: 736031 - Příkrý - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577421 - Příkrý NUTS5 CZ0514577421
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51072 - Semily

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 379 2052633
zahrada 159 135408
ovoc. sad 1 2722
travní p. 703 1697213
lesní poz les(ne hospodář) 2 4814
lesní poz 691 1379317
vodní pl. nádrž přírodní 5 5739
vodní pl. nádrž umělá 1 1190
vodní pl. tok přirozený 12 5696
vodní pl. tok umělý 1 842
zast. pl. společný dvůr 1 231
zast. pl. zbořeniště 17 1852
zast. pl. 218 54034
ostat.pl. jiná plocha 23 26112
ostat.pl. manipulační pl. 57 46210
ostat.pl. neplodná půda 151 78339
ostat.pl. ostat.komunikace 200 136435
ostat.pl. pohřeb. 1 3544
ostat.pl. silnice 4 40822
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 21930
Celkem KN 2631 5695083
Par. DKM 1 1149
Par. KMD 2630 5693934
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 19
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 204
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 294
spoluvlastník 492

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2016
S-SK GS 1:2880 1842 15.12.2016 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 01:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.