k.ú.: 736074 - Příluka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578622 - Příluka NUTS5 CZ0533578622
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 223 3002800
zahrada 174 97586
travní p. mez, stráň 5 3172
travní p. 84 381785
lesní poz 13 99824
vodní pl. nádrž umělá 2 5003
zast. pl. zbořeniště 3 647
zast. pl. 120 41741
ostat.pl. jiná plocha 86 41257
ostat.pl. manipulační pl. 5 16480
ostat.pl. mez, stráň 1 388
ostat.pl. neplodná půda 13 16899
ostat.pl. ostat.komunikace 97 64375
ostat.pl. silnice 6 30301
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7796
ostat.pl. zeleň 2 4131
Celkem KN 837 3814185
Par. KMD 837 3814185
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 66
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 116
LV 165
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.01.2014
KM-D 1:2880 13.11.2000 14.01.2014
S-SK GS 1:2880 1839 13.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 25.05.2022 11:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.