k.ú.: 736481 - Borek u Štědré - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555525 - Pšov NUTS5 CZ0412555525
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 2903651
zahrada 11 19593
ovoc. sad 1 3367
travní p. mez, stráň 1 306
travní p. 72 741415
lesní poz les(ne hospodář) 3 17627
lesní poz 67 1053267
vodní pl. nádrž umělá 1 145
vodní pl. rybník 7 242901
vodní pl. tok umělý 36 34679
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 61
vodní pl. zamokřená pl. 10 61615
zast. pl. zbořeniště 1 1387
zast. pl. 55 38265
ostat.pl. dráha 14 49073
ostat.pl. jiná plocha 25 41426
ostat.pl. manipulační pl. 10 33610
ostat.pl. neplodná půda 54 82997
ostat.pl. ostat.komunikace 39 50890
ostat.pl. silnice 6 39873
ostat.pl. zeleň 6 612
Celkem KN 539 5416760
Par. KMD 539 5416760
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 52
LV 57
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
S-SK GS 1:2880 1841 30.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 19:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.