k.ú.: 736503 - Kolešov u Žlutic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555525 - Pšov NUTS5 CZ0412555525
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 481872
zahrada 15 17764
travní p. 38 538168
lesní poz 8 168447
vodní pl. tok umělý 6 4828
vodní pl. zamokřená pl. 2 27925
zast. pl. 16 6320
ostat.pl. jiná plocha 16 14384
ostat.pl. neplodná půda 34 50720
ostat.pl. ostat.komunikace 15 25903
ostat.pl. silnice 2 14997
Celkem KN 177 1351328
Par. KMD 177 1351328
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
Celkem BUD 16
LV 29
spoluvlastník 33

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
S-SK GS 1:2880 1841 30.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 19:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.