k.ú.: 736554 - Pšovlky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 542270 - Pšovlky NUTS5 CZ020C542270
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21211 - Jesenice (okres Rakovník)

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 283 4480736
zahrada 89 63696
travní p. 75 287851
lesní poz ostat.komunikace 7 31585
lesní poz 103 4572523
vodní pl. nádrž umělá 2 6386
vodní pl. rybník 1 38551
vodní pl. tok přirozený 17 34075
vodní pl. tok umělý 36 45616
vodní pl. zamokřená pl. 6 4085
zast. pl. společný dvůr 3 503
zast. pl. zbořeniště 17 7093
zast. pl. 156 73031
ostat.pl. dráha 4 44450
ostat.pl. jiná plocha 264 490408
ostat.pl. manipulační pl. 21 22232
ostat.pl. neplodná půda 75 83728
ostat.pl. ostat.komunikace 122 210151
ostat.pl. pohřeb. 1 1091
ostat.pl. silnice 7 79125
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 546
ostat.pl. zeleň 1 38
Celkem KN 1291 10577500
PK 13 14459
GP 75 65517
Celkem ZE 88 79976
Par. DKM 711 10110731
Par. KMD 580 466769
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 89
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 151
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 244
spoluvlastník 394

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2016
DKM-KPÚ 02.06.2015 1:1000 09.06.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1841 25.11.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 16.05.2022 07:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.