k.ú.: 736783 - Pulčín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542644 - Francova Lhota NUTS5 CZ0723542644
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72121 - Horní Lideč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 216 365150
zahrada 65 32968
ovoc. sad 5 48305
travní p. 806 1713948
lesní poz 241 4571665
vodní pl. tok přirozený 7 7119
vodní pl. zamokřená pl. 1 629
zast. pl. zbořeniště 18 2297
zast. pl. 120 21045
ostat.pl. jiná plocha 67 23828
ostat.pl. manipulační pl. 14 6710
ostat.pl. neplodná půda 136 136947
ostat.pl. ostat.komunikace 141 93554
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 47567
Celkem KN 1840 7071732
Par. KMD 1840 7071732
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 29
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 118
LV 232
spoluvlastník 534

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2017
KM-D 1:2000 08.08.2000 28.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1828 08.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 18.05.2022 08:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.