k.ú.: 737283 - Racková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585670 - Racková NUTS5 CZ0724585670
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 530 3126358
zahrada 368 225180
ovoc. sad 14 51984
travní p. 181 521807
lesní poz 71 6668766
vodní pl. nádrž umělá 1 2093
vodní pl. tok přirozený 35 48687
vodní pl. zamokřená pl. 1 644
zast. pl. společný dvůr 2 128
zast. pl. zbořeniště 11 3301
zast. pl. 359 107145
ostat.pl. jiná plocha 76 37741
ostat.pl. manipulační pl. 12 27004
ostat.pl. neplodná půda 21 36337
ostat.pl. ostat.komunikace 181 266709
ostat.pl. silnice 27 34332
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 8429
ostat.pl. zeleň 7 10138
Celkem KN 1908 11176783
Par. DKM 719 3842888
Par. KMD 1189 7333895
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 288
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 348
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 517
spoluvlastník 768

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.08.2014
KMD 1:1000 20.09.2010
S-SK ŠD 1:2500 1940 20.09.2010
S-SK ŠS 1:2880 1829 09.10.1940


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 23.05.2022 07:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.