k.ú.: 737305 - Račerovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590266 - Třebíč NUTS5 CZ0634590266
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 849 3820637
zahrada 107 67588
travní p. 66 142935
lesní poz les s budovou 1 21
lesní poz 180 1129433
vodní pl. nádrž umělá 5 1354
vodní pl. rybník 2 12874
vodní pl. tok přirozený 1 1467
vodní pl. tok umělý 64 14457
zast. pl. společný dvůr 2 2976
zast. pl. zbořeniště 2 730
zast. pl. 119 33441
ostat.pl. jiná plocha 25 22101
ostat.pl. manipulační pl. 6 5204
ostat.pl. neplodná půda 154 92403
ostat.pl. ostat.komunikace 165 82488
ostat.pl. silnice 8 62542
ostat.pl. zeleň 19 4992
Celkem KN 1775 5497643
Par. KMD 1775 5497643
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 18
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 118
LV 196
spoluvlastník 289

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.05.2022 08:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.