k.ú.: 737461 - Radějov u Strážnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586501 - Radějov NUTS5 CZ0645586501
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6218 - Veselí nad Moravou
Pověřený obecní úřad 62181 - Strážnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 326 1965206
vinice 14 6013
zahrada 357 290860
ovoc. sad 7 20909
travní p. mez, stráň 2 8794
travní p. 831 3410340
lesní poz les s budovou 1 26
lesní poz ostat.komunikace 84 281446
lesní poz 278 16907378
vodní pl. nádrž umělá 11 21639
vodní pl. tok přirozený 56 196157
vodní pl. zamokřená pl. 1 114
zast. pl. společný dvůr 3 183
zast. pl. zbořeniště 7 792
zast. pl. 976 201885
ostat.pl. jiná plocha 205 99923
ostat.pl. manipulační pl. 170 63535
ostat.pl. neplodná půda 79 74229
ostat.pl. ostat.komunikace 271 307761
ostat.pl. pohřeb. 4 3349
ostat.pl. silnice 5 42160
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 160 89790
ostat.pl. zeleň 31 12750
Celkem KN 3879 24005239
EN 24 30398
PK 1842 2089954
Celkem ZE 1866 2120352
Par. DKM 3545 21338038
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 328
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 447
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 14
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 894
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 1473
spoluvlastník 2181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.11.2021 Obnova katastrálního operátu novým mapováním - II. etapa
DKM 1:1000 12.11.2019 Obnova katastrálního operátu novým mapováním - I. etapa
DKM 1:1000 21.11.2012 Změna katastrální hranice s k.ú. Strážnice na Moravě (DKM).
S-SK ŠS 1:2880 1827 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 17.05.2022 07:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.