k.ú.: 737852 - Radiměř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578657 - Radiměř NUTS5 CZ0533578657
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 834 13297550
zahrada 988 727202
ovoc. sad 18 140007
travní p. mez, stráň 2 7972
travní p. 989 4321007
lesní poz ostat.komunikace 1 1367
lesní poz 575 7938301
vodní pl. tok přirozený 106 60414
vodní pl. zamokřená pl. 5 8492
zast. pl. společný dvůr 11 3202
zast. pl. zbořeniště 21 6225
zast. pl. 684 272632
ostat.pl. jiná plocha 157 333531
ostat.pl. manipulační pl. 33 104689
ostat.pl. neplodná půda 228 147971
ostat.pl. ostat.komunikace 863 542678
ostat.pl. pohřeb. 1 2259
ostat.pl. silnice 20 145417
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6328
ostat.pl. zeleň 500 513389
Celkem KN 6039 28580633
Par. DKM 5545 21485348
Par. KMD 494 7095285
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 205
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 230
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 92
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 53
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 662
byt.z. byt 27
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 21
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 69
LV 844
spoluvlastník 1445

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.06.2010
DKM-KPÚ 25.09.2009 1:1000 27.11.2009 *)
DKM 1:1000 17.09.2006
THM-V 1:2000 01.01.1977 27.11.2009
Ost. 1:2000 01.01.1977 14.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1977
S-SK ŠS 1:2880 1839 01.01.1977


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 22.05.2022 20:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.