k.ú.: 738026 - Radkova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517321 - Radkova Lhota NUTS5 CZ0714517321
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 106 1491997
zahrada 37 38986
ovoc. sad 5 31766
travní p. 9 41216
lesní poz les(ne hospodář) 10 62792
vodní pl. tok přirozený 10 32543
vodní pl. tok umělý 3 3823
zast. pl. společný dvůr 2 1293
zast. pl. 59 28835
ostat.pl. jiná plocha 21 10198
ostat.pl. manipulační pl. 7 15137
ostat.pl. neplodná půda 1 784
ostat.pl. ostat.komunikace 45 92689
ostat.pl. silnice 12 41431
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2736
ostat.pl. zeleň 44 202198
Celkem KN 373 2098424
Par. DKM 373 2098424
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 35
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 58
LV 77
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.2011
DKM-KPÚ 31.03.2011 1:1000 01.04.2011 *)
ZMVM 1:2000 01.09.1992 25.11.2011
Ost. 1:2500 01.01.1946 01.09.1992 extravilán, agrární operace v S-JTSK
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.09.1992


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 02:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.