k.ú.: 738042 - Radkovice u Hrotovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591548 - Radkovice u Hrotovic NUTS5 CZ0634591548
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61131 - Hrotovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 898 5513185
zahrada 206 159420
travní p. 134 234445
lesní poz ostat.komunikace 4 27629
lesní poz 67 8688600
vodní pl. nádrž přírodní 1 662
vodní pl. nádrž umělá 2 17391
vodní pl. rybník 2 90444
vodní pl. tok přirozený 10 38846
vodní pl. tok umělý 127 29975
vodní pl. zamokřená pl. 12 2691
zast. pl. společný dvůr 1 84
zast. pl. 216 108167
ostat.pl. jiná plocha 92 57808
ostat.pl. manipulační pl. 33 55254
ostat.pl. neplodná půda 20 25516
ostat.pl. ostat.komunikace 116 107001
ostat.pl. pohřeb. 1 1557
ostat.pl. silnice 13 110155
ostat.pl. zeleň 22 30545
Celkem KN 1977 15299375
Par. DKM 1 84
Par. KMD 1976 15299291
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 93
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 50
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 206
LV 236
spoluvlastník 323

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2014
S-SK ŠS 1:2880 1824 10.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 27.05.2022 15:37

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.