k.ú.: 738107 - Radnice u Rokycan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 560120 - Radnice NUTS5 CZ0326560120
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32111 - Radnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 885 3664286
zahrada 645 440107
ovoc. sad 155 854900
travní p. 995 1598155
lesní poz les(ne hospodář) 1 1247
lesní poz 249 2438637
vodní pl. nádrž umělá 39 54255
vodní pl. rybník 25 51233
vodní pl. tok přirozený 38 74061
vodní pl. tok umělý 32 9792
zast. pl. 985 270882
ostat.pl. dráha 2 40578
ostat.pl. jiná plocha 465 428437
ostat.pl. manipulační pl. 49 77094
ostat.pl. neplodná půda 314 247814
ostat.pl. ostat.komunikace 317 240596
ostat.pl. pohřeb. 7 16891
ostat.pl. silnice 21 117678
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 21566
ostat.pl. zeleň 1 1437
Celkem KN 5229 10649646
Par. DKM 5229 10649646
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 27
č.p. jiná st. 19
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 578
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 156
bez čp/če jiná st. 79
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 19
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
Celkem BUD 963
byt.z. byt 116
byt.z. garáž 5
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 21
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 146
LV 1146
spoluvlastník 1631

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.2012
THM-V 1:1000 17.03.1975 13.12.2012 1:2000 extravilán
S-SK GS 1:2880 1839 17.03.1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 24.05.2022 02:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.