k.ú.: 738581 - Kapsova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551678 - Radošovice NUTS5 CZ0316551678
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 960632
zahrada 57 46155
ovoc. sad 1 9590
travní p. mez, stráň 6 3671
travní p. 84 344782
lesní poz 22 60278
vodní pl. nádrž umělá 4 12041
vodní pl. rybník 4 5861
vodní pl. tok přirozený 28 10867
vodní pl. tok umělý 10 2683
zast. pl. společný dvůr 2 665
zast. pl. 60 26020
ostat.pl. jiná plocha 31 35580
ostat.pl. manipulační pl. 3 8004
ostat.pl. neplodná půda 3 379
ostat.pl. ostat.komunikace 26 32255
ostat.pl. silnice 1 12781
ostat.pl. zamokřená pl. 2 1614
ostat.pl. zeleň 3 4464
Celkem KN 437 1578322
Par. DKM 437 1578322
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 60
LV 92
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.01.2003 převedení
THM-V 1:1000 01.04.1961 10.01.2003 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1837 10.01.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 24.05.2022 14:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.