k.ú.: 738638 - Radotín u Lipníka nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517445 - Radotín NUTS5 CZ0714517445
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 211 2105126
zahrada 92 136484
ovoc. sad 2 18387
travní p. 33 119924
lesní poz 10 51956
vodní pl. rybník 1 807
vodní pl. tok přirozený 17 28756
zast. pl. zbořeniště 3 178
zast. pl. 106 35474
ostat.pl. jiná plocha 22 18421
ostat.pl. manipulační pl. 8 20068
ostat.pl. ostat.komunikace 60 75583
ostat.pl. silnice 7 29752
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1740
Celkem KN 574 2642656
Par. KMD 574 2642656
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 61
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 105
LV 131
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.11.2011
S-SK ŠD 1:2500 1911 10.11.2011 agrární operace, 1:1250 - příložná mapa
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1911


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 22.05.2022 00:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.