k.ú.: 738824 - Raduň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 509841 - Raduň NUTS5 CZ0805509841
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 446 2793545
zahrada 376 262312
travní p. 45 153071
lesní poz 54 4132269
vodní pl. nádrž umělá 4 39360
vodní pl. rybník 6 99242
vodní pl. tok přirozený 67 43480
vodní pl. tok umělý 7 456
zast. pl. 397 134337
ostat.pl. jiná plocha 50 70339
ostat.pl. manipulační pl. 18 23387
ostat.pl. neplodná půda 16 27404
ostat.pl. ostat.komunikace 99 100577
ostat.pl. pohřeb. 2 6677
ostat.pl. silnice 5 75296
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5072
ostat.pl. zeleň 17 48833
Celkem KN 1611 8015657
Par. DKM 1611 8015657
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 303
č.p. tech.vyb 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če shromaž. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 394
byt.z. byt 20
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 25
LV 527
spoluvlastník 669

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.05.2008
ZMVM 1:2000 01.01.1987 28.05.2008
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 17.05.2022 15:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.