k.ú.: 738859 - Radvanice u Lipníka nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517569 - Radvanice NUTS5 CZ0714517569
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 394 2119681
chmelnice 43 298289
zahrada 166 136820
ovoc. sad 5 18539
travní p. 26 35895
lesní poz 3 18400
vodní pl. nádrž umělá 1 420
vodní pl. tok přirozený 8 19844
zast. pl. zbořeniště 11 4575
zast. pl. 149 48773
ostat.pl. jiná plocha 19 44278
ostat.pl. manipulační pl. 11 28887
ostat.pl. neplodná půda 15 9640
ostat.pl. ostat.komunikace 50 84115
ostat.pl. silnice 7 34825
ostat.pl. skládka 2 7275
ostat.pl. zeleň 1 1511
Celkem KN 911 2911767
Par. DKM 436 2565790
Par. KMD 475 345977
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 98
č.p. výroba 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 11
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 149
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 218
spoluvlastník 323

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1830 31.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 07:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.