k.ú.: 738883 - Rájec u Zábřeha - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540854 - Rájec NUTS5 CZ0715540854
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 962 2624411
zahrada 203 134662
ovoc. sad 13 8472
travní p. 310 449897
lesní poz 246 1073699
vodní pl. nádrž umělá 19 16420
vodní pl. tok přirozený 35 71363
zast. pl. společný dvůr 1 40
zast. pl. zbořeniště 3 1994
zast. pl. 243 97327
ostat.pl. dráha 86 86768
ostat.pl. jiná plocha 53 18916
ostat.pl. manipulační pl. 57 55068
ostat.pl. neplodná půda 156 89746
ostat.pl. ostat.komunikace 132 82348
ostat.pl. pohřeb. 2 3897
ostat.pl. silnice 69 89945
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 38 9774
Celkem KN 2628 4914747
Par. KMD 2628 4914747
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 161
č.p. zem.stav 2
č.e. obč.vyb. 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 222
byt.z. byt 3
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 5
LV 338
spoluvlastník 465

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2010
S-SK ŠS 1:2880 1882 30.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.05.2022 22:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.