k.ú.: 739006 - Rajnochovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588920 - Rajnochovice NUTS5 CZ0721588920
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 256 485213
zahrada školka 3 610
zahrada 279 200322
ovoc. sad 14 34274
travní p. 1894 3319892
lesní poz les s budovou 2 133
lesní poz 466 35474480
vodní pl. nádrž umělá 8 4802
vodní pl. tok přirozený 49 161248
vodní pl. tok umělý 2 1357
vodní pl. zamokřená pl. 6 4254
zast. pl. zbořeniště 15 3724
zast. pl. 976 167474
ostat.pl. jiná plocha 368 216744
ostat.pl. manipulační pl. 150 174104
ostat.pl. neplodná půda 409 387707
ostat.pl. ostat.komunikace 376 378322
ostat.pl. pohřeb. 5 1802
ostat.pl. silnice 82 90597
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 276 282177
ostat.pl. zeleň 46 39469
Celkem KN 5682 41428705
Par. DKM 1 49
Par. KMD 5681 41428656
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 171
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 43
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 475
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 34
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 10
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 34
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 10
vod.dílo hráz př. 4
Celkem BUD 952
byt.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 7
obč.z. sk.neb 38
Celkem JED 51
LV 1005
spoluvlastník 1403

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.10.2010
S-SK ŠS 1:2880 1830 12.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 23.05.2022 06:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.