k.ú.: 739375 - Rapšach - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547069 - Rapšach NUTS5 CZ0313547069
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3114 - Třeboň
Pověřený obecní úřad 31142 - Suchdol nad Lužnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 92192
zahrada 246 142449
travní p. 788 9054975
lesní poz 335 12098184
vodní pl. nádrž přírodní 7 18689
vodní pl. nádrž umělá 2 750
vodní pl. rybník 2 38315
vodní pl. tok přirozený 61 228346
vodní pl. tok umělý 2 534
vodní pl. zamokřená pl. 5 36182
zast. pl. společný dvůr 5 1032
zast. pl. zbořeniště 8 2389
zast. pl. 394 148743
ostat.pl. jiná plocha 209 239332
ostat.pl. manipulační pl. 136 113927
ostat.pl. neplodná půda 88 427128
ostat.pl. ostat.komunikace 148 313256
ostat.pl. silnice 78 117184
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 13238
ostat.pl. zeleň 10 2250
Celkem KN 2590 23089095
Par. DKM 2527 15391019
Par. KMD 63 7698076
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 120
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 113
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 4
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 2
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 2
Celkem BUD 368
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 470
spoluvlastník 701

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.11.2021 1:1000 07.12.2021 *) pozemková úprava
KMD 1:1000 18.09.2017
DKM 1:1000 18.09.2017
THM-V 1:2000 31.12.1975 07.12.2021
Ost. 1:2000 31.12.1975 18.09.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 30.12.1975


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 18.05.2022 18:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.