k.ú.: 739511 - Rašov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 582255 - Rašov NUTS5 CZ0643582255
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 379 3200188
zahrada 213 205764
ovoc. sad 30 164657
travní p. 148 635448
lesní poz 554 4776192
vodní pl. nádrž umělá 1 201
vodní pl. rybník 2 4805
vodní pl. tok přirozený 18 11092
zast. pl. zbořeniště 2 420
zast. pl. 151 55310
ostat.pl. jiná plocha 84 71461
ostat.pl. manipulační pl. 35 22109
ostat.pl. neplodná půda 98 135763
ostat.pl. ostat.komunikace 140 197422
ostat.pl. pohřeb. 9 2017
ostat.pl. silnice 10 76360
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 5870
Celkem KN 1880 9565079
Par. DKM 1224 9106082
Par. KMD 656 458997
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 39
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 138
LV 284
spoluvlastník 462

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2016
DKM-KPÚ 19.09.2014 1:1000 19.09.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 29.06.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 01:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.