k.ú.: 739758 - Ratiboř u Jindřichova Hradce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 507784 - Ratiboř NUTS5 CZ0313507784
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 189 3697896
zahrada 104 76558
travní p. mez, stráň 4 34197
travní p. 292 2229204
lesní poz les s budovou 2 86
lesní poz 221 1880664
vodní pl. nádrž umělá 5 6448
vodní pl. rybník 22 2871596
vodní pl. tok umělý 64 44309
vodní pl. zamokřená pl. 69 198884
zast. pl. 164 75939
ostat.pl. jiná plocha 83 117812
ostat.pl. manipulační pl. 38 25786
ostat.pl. mez, stráň 15 9019
ostat.pl. neplodná půda 10 13010
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 21
ostat.pl. ostat.komunikace 137 332228
ostat.pl. silnice 8 26776
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 6245
ostat.pl. zamokřená pl. 10 25721
ostat.pl. zeleň 13 10587
Celkem KN 1457 11682986
Par. DKM 921 7641421
Par. KMD 536 4041565
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 158
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 239
spoluvlastník 358

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.12.2021 1:1000 22.12.2021 *) pozemková úprava
KMD 1:1000 30.10.2017
S-SK GS 1:2880 1828 22.12.2021


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 20.05.2022 02:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.