k.ú.: 739863 - Ratibořice u Tábora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552992 - Ratibořské Hory NUTS5 CZ0317552992
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 305 3586708
zahrada 94 55971
ovoc. sad 5 8803
travní p. 146 488485
lesní poz 116 216383
vodní pl. nádrž umělá 2 3799
vodní pl. rybník 5 239938
vodní pl. tok přirozený 1 223
vodní pl. tok umělý 26 21003
vodní pl. zamokřená pl. 5 13322
zast. pl. společný dvůr 3 92
zast. pl. zbořeniště 1 758
zast. pl. 77 45266
ostat.pl. jiná plocha 97 150208
ostat.pl. manipulační pl. 46 20499
ostat.pl. neplodná půda 12 25331
ostat.pl. ostat.komunikace 96 153904
ostat.pl. pohřeb. 1 1213
ostat.pl. silnice 4 36428
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 818
ostat.pl. zeleň 16 19729
Celkem KN 1059 5088881
Par. DKM 1059 5088881
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 76
LV 203
spoluvlastník 251

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.05.2016
DKM 1:1000 21.11.2012
ZMVM 1:2000 30.11.1989 19.05.2016
S-SK GS 1:2880 1830 30.11.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 22.05.2022 23:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.