k.ú.: 739979 - Žďár u Kaplice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545562 - Kaplice NUTS5 CZ0312545562
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 184 2578259
zahrada 35 15121
travní p. 164 895482
lesní poz školka 1 25958
lesní poz 317 1883544
vodní pl. nádrž umělá 7 25084
vodní pl. rybník 4 10804
vodní pl. tok přirozený 1 272
vodní pl. tok umělý 12 15814
vodní pl. zamokřená pl. 13 48098
zast. pl. 118 48332
ostat.pl. dráha 1 52149
ostat.pl. jiná plocha 107 119253
ostat.pl. manipulační pl. 67 95793
ostat.pl. neplodná půda 176 167894
ostat.pl. ostat.komunikace 85 103634
ostat.pl. silnice 3 28120
Celkem KN 1295 6113611
Par. DKM 1295 6113611
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 60
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 112
LV 166
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.05.2010 1:1000 17.05.2010 *)
DKM-KPÚ 16.04.2007 1:1000 18.06.2007 *)
DKM 1:1000 13.12.2004
ZMVM 1:1000 07.02.1986 13.12.2004
ZMVM 1:2000 07.02.1986 13.12.2004
S-SK GS 1:2880 1827 07.02.1986


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 23.05.2022 15:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.