k.ú.: 739987 - Razová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597724 - Razová NUTS5 CZ0801597724
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81031 - Bruntál

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 330 8947494
zahrada 382 276486
travní p. 801 5615967
lesní poz ostat.komunikace 4 19353
lesní poz 231 13585351
vodní pl. nádrž umělá 22 2295496
vodní pl. tok přirozený 8 39171
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 16
vodní pl. zamokřená pl. 2 1954
zast. pl. společný dvůr 11 3028
zast. pl. zbořeniště 96 33008
zast. pl. 377 155478
ostat.pl. jiná plocha 167 217231
ostat.pl. manipulační pl. 45 92844
ostat.pl. neplodná půda 164 137043
ostat.pl. ostat.komunikace 351 246701
ostat.pl. pohřeb. 1 4169
ostat.pl. silnice 67 228220
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 19971
ostat.pl. zeleň 9 8332
Celkem KN 3071 31927313
Par. KMD 3071 31927313
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 217
č.p. rod.rekr 5
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 3
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 54
rozestav. 3
Celkem BUD 375
byt.z. byt 37
Celkem JED 37
LV 538
spoluvlastník 703

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.03.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 24.05.2022 07:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.