k.ú.: 740004 - Rebešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583774 - Rebešovice NUTS5 CZ0643583774
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1785 3188169
vinice 10 4078
zahrada 200 95614
ovoc. sad 6 10218
travní p. 10 6951
lesní poz 125 242553
vodní pl. nádrž umělá 6 20895
vodní pl. tok přirozený 132 53676
vodní pl. tok umělý 30 5855
zast. pl. společný dvůr 4 1547
zast. pl. zbořeniště 3 829
zast. pl. 508 88223
ostat.pl. dálnice 13 68573
ostat.pl. jiná plocha 204 91391
ostat.pl. manipulační pl. 84 30634
ostat.pl. neplodná půda 108 55326
ostat.pl. ostat.komunikace 261 72994
ostat.pl. silnice 10 37018
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 28271
ostat.pl. zeleň 21 5525
Celkem KN 3530 4108340
Par. DKM 3530 4108340
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 71
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 260
č.p. tech.vyb 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 12
č.e. shromaž. 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 50
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 470
byt.z. byt 65
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 73
LV 735
spoluvlastník 1051

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2011
THM-G 1:2000 01.10.1971 16.12.2011 1:2000,1:1000
S-SK ŠS 1:2500 1825 30.09.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.05.2022 19:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.