k.ú.: 740012 - Dobrá Voda Lipnická - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568601 - Dolní Město NUTS5 CZ0631568601
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 112 497355
zahrada 70 47460
travní p. 224 669500
lesní poz 172 408491
vodní pl. nádrž umělá 4 10039
vodní pl. tok přirozený 13 5595
vodní pl. zamokřená pl. 1 5704
zast. pl. společný dvůr 1 50
zast. pl. 63 22374
ostat.pl. jiná plocha 13 2078
ostat.pl. manipulační pl. 1 1375
ostat.pl. neplodná půda 129 54079
ostat.pl. ostat.komunikace 56 31013
ostat.pl. silnice 7 17303
Celkem KN 866 1772416
Par. KMD 866 1772416
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 63
LV 113
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.03.2016
S-SK GS 1:2880 1838 24.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.05.2022 01:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.