k.ú.: 740217 - Moravčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572659 - Jičín NUTS5 CZ0522572659
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 1074510
zahrada 12 14035
ovoc. sad 7 3629
travní p. 18 4189
vodní pl. nádrž umělá 1 355
vodní pl. tok přirozený 21 5467
vodní pl. tok umělý 1 197
zast. pl. společný dvůr 10 21604
zast. pl. zbořeniště 5 920
zast. pl. 57 78627
ostat.pl. jiná plocha 28 17602
ostat.pl. manipulační pl. 21 72740
ostat.pl. ostat.komunikace 43 34475
ostat.pl. silnice 62 95981
ostat.pl. zeleň 13 17880
Celkem KN 464 1442211
Par. KMD 464 1442211
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 9
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 2
č.p. rod.dům 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.used 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 50
LV 61
spoluvlastník 106

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2014
S-SK GS 1:2880 1842 29.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 28.05.2022 05:26

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.