k.ú.: 740225 - Robousy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572659 - Jičín NUTS5 CZ0522572659
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 988 5356446
zahrada 231 169625
ovoc. sad 19 47689
travní p. 261 861845
lesní poz 49 287418
vodní pl. nádrž umělá 6 9006
vodní pl. tok přirozený 64 36178
vodní pl. zamokřená pl. 3 3785
zast. pl. společný dvůr 12 1338
zast. pl. zbořeniště 6 2065
zast. pl. 320 176488
ostat.pl. jiná plocha 138 64715
ostat.pl. manipulační pl. 7 6310
ostat.pl. neplodná půda 20 5652
ostat.pl. ostat.komunikace 175 116990
ostat.pl. pohřeb. 1 1684
ostat.pl. silnice 103 128274
ostat.pl. skládka 1 2834
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 9824
ostat.pl. zeleň 5 5414
Celkem KN 2418 7293580
Par. KMD 2418 7293580
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 111
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 72
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 52
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 307
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 502
spoluvlastník 959

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.01.2015
S-SK GS 1:2880 1842 06.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 01:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.