k.ú.: 740241 - Dolní Ročov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566667 - Ročov NUTS5 CZ0424566667
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 158122
zahrada 3 2753
ovoc. sad 1 2867
travní p. 6 70072
lesní poz 4 337125
vodní pl. nádrž umělá 1 534
vodní pl. tok přirozený 15 9618
zast. pl. společný dvůr 4 1405
zast. pl. 19 10031
ostat.pl. jiná plocha 7 1162
ostat.pl. manipulační pl. 3 530
ostat.pl. neplodná půda 16 29179
ostat.pl. ostat.komunikace 21 23334
ostat.pl. pohřeb. 1 736
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 8170
Celkem KN 120 655638
Par. KMD 120 655638
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 19
LV 17
spoluvlastník 22

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.04.2012
S-SK GS 1841 05.04.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 17.05.2022 09:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.