k.ú.: 740268 - Úlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566667 - Ročov NUTS5 CZ0424566667
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 518126
chmelnice 84 432691
zahrada 66 50181
ovoc. sad 14 41601
travní p. 141 589338
lesní poz 58 542649
vodní pl. nádrž umělá 1 1286
vodní pl. tok přirozený 83 17956
vodní pl. zamokřená pl. 1 21
zast. pl. společný dvůr 12 2360
zast. pl. zbořeniště 6 1443
zast. pl. 77 33317
ostat.pl. jiná plocha 35 19685
ostat.pl. manipulační pl. 36 14866
ostat.pl. neplodná půda 155 208533
ostat.pl. ostat.komunikace 73 69642
ostat.pl. silnice 6 24829
ostat.pl. zeleň 27 1226
Celkem KN 1039 2569750
Par. KMD 1039 2569750
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 45
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 76
LV 129
spoluvlastník 186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.09.2012
S-SK GS 1:2880 1841 13.09.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 16.05.2022 16:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.